การประกาศการอนุมัติสิทธิความเป็นพลเมือง ของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย มีขึ้นหลังจากสำนักพระราชวังในกรุงริยาด ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันพฤหัสบดี (11 พ.ย.) อนุมัติสัญชาติแก่ชาวต่างชาติที่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง จากทั่วโลก” ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนา ซาอุดีอาระเบียให้เจริญรุ่งเรือง ภายใต้โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบีย ตามปกติจะต้องต่ออายุวีซ่าในเวลาไม่กี่ปี และต้องมีงานทำในประเทศ โครงการให้สัญชาติ จะเสาะหาบุคคลที่มีพรสวรรค์ทางด้านวิชาการศาสนา การแพทย์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และเทคโนโลยี เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ภายใต้เป้าหมายโครงการวิสัยทัศน์ 2030 (Vision 2030)

จากรายงานของสื่อท้องถิ่นเมื่อวันจันทร์ กลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบสัญชาติซาอุฯ ไปแล้ว รวมถึง กลุ่มนักวิชาการที่ให้คำปรึกษา แก่กษัตริย์ซัลมาน ในการร่างแผนการยอมรับความแตกต่างทางศาสนา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน แพทย์ วิศวกร นักเคมี และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

เดือน ม.ค.ต้นปีนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ประกาศแผนอนุมัติสัญชาติ แก่ชาวต่างชาติที่เป็นนักลงทุน และกลุ่มบุคคลสาขาอาชีพอื่นๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และครอบครัว