บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ประตูเลื่อนอัตโนมัติ มีการบำรุงรักษาอย่างไร ประตูเลื่อนอัตโนมัติ หรือ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ จะต้องมีการดูแลรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานของประตูออกไปให้ได้มากที่สุด และ เพื่อให้ประตูอัตโนมัตินั้นๆ ทำงานได้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นด้วย ซึ่งการดูแลนั่นก็ต้องดูแลให้ครบทุกส่วนอุปกรณ์ เพราะอุปกรณ์ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กันหมด ไปดูกันว่าอุปกรณ์แต่ละส่วนต้องดูแลอะไรบ้าง

การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

– ตัวประตูเลื่อนอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้วประตูเลื่อนอัตโนมัตินั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นกับตัวอุปกรณ์อื่นๆ เพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสกปรกได้ แต่ให้หมั่นหยอดน้ำมันที่ลูกล้อเท่านั้น และหมั่นตรวจสอบการทำงานของราง รวมถึงตัวประคองอื่นๆ ด้วย ทั้งระยะของ Sensor ( เซนเซอร์ ) และสายพาน ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อให้ประตูนั้น สามารถใช้ได้นานขึ้น ที่สำคัญควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยทุกๆ 1 ปี

– ตัวรีโมทคอนโทรล สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบบที่ต้องใช้รีโมทนั้น จะต้องดูแลตัวรีโมทด้วย พยายามเลี่ยงไม่ให้รีโมทนั้นโดนน้ำโดยตรง และไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่ร้อนจัด หรือใกล้เปลวไฟมากเกินไป พยายามไม่กดรีโมทถี่ๆ ย้ำๆ มาก ๆ เพราะอาจจะทำให้รีโมทเสียหายได้ และควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้รีโมททุก ๆ 6 เดือน

– ตัวมอเตอร์ของ ประตูอัตโนมัติ มอเตอร์นั้น ห้ามอยู่ใกล้กองไฟ ห้ามฉีดน้ำเข้ามอเตอร์โดยตรง และพยายามหมั่นตรวจสอบบริเวณรางเลื่อนด้วย อย่าให้มีอะไรเข้าไปกรีดขวางการทำงานของรางเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นแมลงเล็ก หรือฝุ่นต่างๆ เพราะจะทำให้มอเตอร์นั้น ทำงานหนักมากขึ้น จะอาจจะเกิดความร้อนสูงง และ เกิดความเสียหายได้เพิ่มมากขึ้นได้