สมเด็จเฮง สัมริน ประธานสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา แถลงเมื่อวันจันทร์ ว่าที่ประชุมผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการห้ามบุคคลสองสัญชาติดำรงตำแหน่งระดับสูงทางการเมือง โดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรี เพื่อป้องกันการถูกครอบงำจากอิทธิพลของต่างชาติ

ขณะเดียวกัน การแก้ไขดังกล่าวจะเป็นการป้องปรามการแทรกแซงจากภายนอก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการภายใน และการขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นแกนกลาง ทั้งในและระหว่างประเทศ เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐบาล และศาลรัฐธรรมนูญ ล้วนเป็นคณะทำงานสูงสุดซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และมีภารกิจสำคัญในการเป็นผู้ตัดสินใจในกิจการสำคัญ เพื่อเป็นหลักประกันต่อเอกราชและอธิปไตยของชาติ

ทั้งนี้ สมเด็จฮุน เซน มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา เพียงไม่นาน หลังปรากฏชื่อของผู้นำกัมพูชาอยู่ใน “แพนดอรา เปเปอร์ส” ว่าเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติหลายพันคน และไม่ใช่พลเมืองในยุโรป ซึ่งได้รับหนังสือเดินทางไซปรัส ขณะที่รัฐบาลพนมเปญประณามข้อมูลที่ออกมาว่า “ไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิง” และเน้นว่า สมเด็จฮุน เซน “เป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชาเท่านั้น”