เขตป่าสงวนแอตแลนติกของรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เป็นพื้นที่แห่งเดียวในโลกที่มียังคงลิงพันธุ์ไลออนทามารินสีทองหลงเหลืออยู่ กลุ่มนักอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าใช้ความพยายามมากว่าสองทศวรรษ เพื่อให้ลิงเหล่านี้ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มจำนวนประชากรจนพ้นระดับความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์

ทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ป่าสงวนทำให้นักอนุรักษ์กังวลว่าจะเป็นทำให้ฝูงลิงต้องโดนตัดขาดจากแหล่งหากินของพวกมัน ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าขนาดใหญ่ด้วย 

หลุยส์ เปาโล เฟร์เรซ ผู้อำนวยการบริหารของโครงการอนุรักษ์ประชากรลิงทามารินสีทองกล่าวว่า ประชากรลิงพันธุ์นี้จำนวน 2,000 ตัว จำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าในการหากินอย่างน้อย 25,000 เฮคเตอร์ หรือ 250 ตารางกิโลเมตร แต่ปัญหาคือปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกซอยย่อยลงไปเป็นทางสัญจรและตัวเมือง ทำให้ลิงทามารินสีทองสูญเสียพื้นที่หากินดั้งเดิมของมันในบราซิลไปราว 95%

เมื่อปีที่แล้วจึงมีโครงการสร้างสะพานข้ามทางหลวงขึ้นมา เพื่อเป็นช่องทางให้สัตว์ในป่าได้ข้ามไปหากินในอีกฟากฝั่งได้อย่างปลอดภัย บนตัวสะพานจะมีการปลูกต้นไม้ พุ่มไม้และพืชพันธุ์ให้คล้ายคลึงกับทางเดินธรรมชาติมากที่สุดเพื่อดึงดูดฝูงลิง ซึ่งขณะนี้ยังต้องใช้เวลาเพื่อให้พืชผลและต้นไม้เหล่านี้เติบโตอย่างเต็มที่และให้ผลผลิตในขนาดที่ลิงเหล่านี้จะบริโภคได้

“นี่คือเหตุผลว่าทำไมสะพานนี้จึงได้รับการวางแผนมาอย่างมีเป้าหมายและมีความสำคัญมากต่อโครงการอนุรักษ์” เฟร์เรซกล่าว