สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานอัตราการเกิดของประชากรในประเทศ เมื่อปีที่แล้วว่า อยู่ที่ 8.52 ต่อประชากร 1,000 คน เป็นอัตราต่ำที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2521 และนับตสถิติการจดทะเบียนสมรสของชาวจีนเมื่อปีที่แล้ว ปรากฏว่า ต่ำที่สุดในรอบ 17 ปี โดยอยู่ที่ 8.14 ล้านคู่

ย้อนกลับไปเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเผยแพร่ผลการสำรวจสำมะโนประชากร ที่จัดทำทุก 10 ปี และการรวบรวมข้อมูลครั้งล่าสุดนับเป็นครั้งที่ 7 จัดทำระหว่างเดือนน พ.ย.-ธ.ค.ปีที่แล้ว ว่าจำนวนประชากรของจีนเมื่อสิ้นสุดปี 2563 มีจำนวนประมาณ 1,412 ล้านคน มากที่สุดในโลก เพิ่มขึ้นประมาณ 72 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 0.53% เมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อ 1 ทศวรรษก่อนหน้า คือจนสิ้นสุดปี 2553 ซึ่งสถิติประชากร ณ เวลานั้น มีจำนวนประมาณ 1,340 ล้านคน

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกสถิติเป็นรายปีพบว่า จำนวนประชากรของจีนในรอบ 10 ปีล่าสุด เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 0.53% ลดลง 0.04% เมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนหน้านั้น ขณะเดียวกัน ผลการสำรวจสำมะโนประชากรของจีนครั้งล่าสุดบ่งชี้การไม่สามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนดเมื่อปี 2559 ว่าต้องการเพิ่มจำนวนประชากรให้ได้ประมาณ 1,420 ล้านคน ภายในปี 2563

ขณะที่รัฐบาลปักกิ่งกำลังสนับสนุนให้คู่สมรสมีบุตรร่วมกัน “สูงสุด 3 คน” อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก เกี่ยวกับมาตรการจูงใจ และช่วยเหลือครอบครัวที่ประสงค์มีบุตรเพิ่มเป็น 3 คนอย่างไร อนึ่ง รัฐบาลปักกิ่งยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว “เพิ่มเป็นการมีบุตร 2 คน” เมื่อปี 2558 หลังบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2522