ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 385,831 คน เพิ่มขึ้น 2,425 คน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 3,012 ราย เพิ่มขึ้น 14 ราย

ขณะที่สถิติผู้ป่วยหนักและต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องไอซียู เพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ 300 คน เป็น 460 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เกาหลีใต้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค โดยจากจำนวนดังกล่าว 82% เป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี

นอกจากนี้ แม้สถิติการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ยังอยู่ในระดับต่ำ คือ 85.5 ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อจำแนกออกตามช่วงวัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อต่ำ ซึ่งเคซีดีซีและกระทรวงสาธารณสุขขอให้กลุ่มคนเหล่านี้มารับวัคซีนเข็มสาม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขของเกาหลีใต้ยังมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยหนัก และการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่รับวัคซีนครบแล้ว ยังอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขรับมือได้อยู่ อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยหนัก และการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะเป็นเครื่องชี้วัดการกำหนดแนวทางสาธารณสุขในอนาคต