นายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์ เดอ ครู ผู้นำเบลเยียม แถลงเมื่อวันพุธ ยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 กลับมาวิกฤติ โดยนับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง การใช้บริการหรืออยู่ภายในสถานที่สาธารณะแบบปิด สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในกรณีของร้านอาหารให้ถอดหน้ากากอนามัยออกได้เฉพาะเมื่อรับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มเท่านั้น

ขณะที่เจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้ให้บริการต้องตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีนของลูกค้าทุกคน ก่อนการให้บริการ หากยังไม่ได้ฉีดหรือฉีดแล้วแต่ยังไม่ครบ ต้องแสดงผลตรวจยืนยันเป็นลบภายในเวลาที่กำหนด ผู้ที่เพิ่งหายป่วยจากโรคโควิด-19 ให้แสดงหลักฐานด้วย

นอกจากนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือให้บริษัทเอกชนบริหารจัดการให้พนักงานได้ทำงานที่บ้าน อย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์จนถึงกลางเดือนหน้า แล้วค่อยลดเหลืออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

ทั้งนี้ รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยุโรป ( อีซีดีซี ) ระบุว่า เบลเยียมเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการติดโควิด-19 ต่อประชากร 100,000 คน สูงเป็นอันดับต้นของทวีปยุโรป เป็นรองเพียงกลุ่มประเทศแถบทะเลบอลติกและออสเตรีย โดยในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด มีการยืนยันผู้ป่วยใหม่ 12,388 คน เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย และหายป่วยอีก 3,014 คน ตอนนี้เบลเยียมมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 1.5 ล้านคน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 26,444 ราย