Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: สัญญาณเมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์เริ่มเสื่อมสภาพ

บริหารจัดการอาคาร: สัญญาณเมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์เริ่มเสื่อมสภาพ ประเทศไทย ถือว่าเป็นเมืองที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมาก จึงไม่แปลกที่ปัจจุบัน หลายบ้านเลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายร้อน แต่ก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายในบ้านที่เพิ่มมากขึ้น

Categories
News

ลักษณะ สูตรอาหารสายยางที่ดี !

ลักษณะ สูตรอาหารสายยางที่ดี ! การให้อาหารทางสายยางนั้น เป็นการให้อาหารผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเรา จะต้องได้รับสารอาหารต่างๆ จากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ อันอาจเนื่องจากการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง และมีปัญหาการกลืน ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือผู้ป่วยที่หมดสติไม่รู้สึกตัว ก็อาจส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลถึงการเกิดภาวะทุพโภชนาการ หรือทำให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนคือ โรคขาดสารอาหาร

Categories
News

การเตรียมตัว ก่อนให้อาหารสายยางทางหน้าท้อง !

การเตรียมตัว ก่อนให้อาหารสายยางทางหน้าท้อง ! การใส่สายยางให้อาหารทางหน้าท้อง เป็นการนำสายยางให้อาหารเจาะผ่านทางหน้าท้องเพื่อที่จะได้ให้อาหารผู้ป่วยได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง และเป็นวิธีนี้ที่ง่าย สะดวก รวดเร็วและผู้ป่วยไม่ต้องเสี่ยงต่อการผ่าตัดใหญ่ เพราะขนาดแผลบริเวณหน้าท้องที่ทำการเจาะเพื่อนำสายยางให้อาหารเข้าไป จะยาวเพียง 0.5 เซนติเมตรเท่านั้น ทั้งยังเป็นวิธีที่ให้อาหารโดยการส่งตรงไปยังกระเพาะอาหารเลย

Categories
News

บริการด้านอาหาร: น้ำพริกอ่องอกไก่คลีน เมนูน้ำพริกเพื่อสุขภาพ ช่วยลดน้ำหนัก

บริการด้านอาหาร: น้ำพริกอ่องอกไก่คลีน เมนูน้ำพริกเพื่อสุขภาพ ช่วยลดน้ำหนัก การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นเรื่องที่เราควรจะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน หลายคนมองข้ามในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ ส่วนใหญ่คนจะมองแค่รสชาติและความสะดวกในการหาซื้อมารับประทาน จนละเลยในเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายของเราควรจะได้รับในแต่ละวัน